ისტორია

ოთხი სავარაუდო პასუხიდან აირჩიეთ ერთი სწორი *
 
1
2
3
4
ოთხი სავარაუდო პასუხიდან აირჩიეთ ერთი სწორი *
 
8
9
10
11. იპოვეთ შესაბამისობა ( 2 ქულა) *
Powered byFormsiteReport abuse