Gelieve alle gegevens correct in te vullen a.u.b. Please fill in all the fields. Merci de bien vouloir remplir et transmettre les données ci-dessous.

Dit formulier dient niet voor consultatieaanvragen. Ce formulaire ne sert pas pour des demande de consultations. This form doesn't apply for consultation requests.

AANVRAAG - DEMANDE - INQUIRY

U bent een/Vous êtes/You are *
Doel van de aanvraag/Propos de la demande/Purpose of the application *
Bestelling van/voor boeken, posters, foto's, scans, postkaarten, ... Verplichte vermelding: formaat, oplage, resolutie, naam boek/tijdschrift...
Order for books, posters, photos, scans postal cards, ... Required information: format, edition, resolution, name book/magazine...
Commande de/pour: livres, posters, photos, scans, carte postale, ... Information obligatoire: format, édition, résolution, nom du livre/magazine...

FACTURATIE - FACTURATION - RECEIPT

Alleen in te vullen indien anders dan bovenstaande gegevens. A remplir si different des données ci-dessu. Billing details only to fill in if different from info above.
Alleen in te vullen indien anders dan bovenstaande gegevens. A remplir si different des données ci-dessu. Billing details only to fill in if different from info above.

NED:

Bij het invullen van dit formulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van CIVA Brussel - Sint-Lukasarchief. Met het invullen van dit document verklaart u dat u de wetgeving inzake privacy en auteursrecht in acht neemt bij het gebruik van de bestelling.  

Opgelet: Bestellingen worden pas uitgevoerd na betaling. Tussenpersonen kunnen geen bestellingen plaatsen!

Aanvragen die misleidende of verkeerde gegevens bevatten worden niet aanvaard. Onvolledige formulieren worden niet behandeld. De persoonlijke gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven.

FRA:

En remplissant ce formulaire vous vous déclarer d’accord avec les conditions générales de CIVA Bruxelles -  Sint-Lukasarchief. Lors du remplissage du formulaire de commande, le visiteur convient également de respecter les lois concernant les droits d’auteur et la protection de la vie privée.

Attention : Le commandes seront éffectuées après paiement. Les personnes intermédiaires ne peuvent placer une commande.

Les demandes contenant des informations trompeuse ou des données fausses seront pas acceptés.
Les données personnelles du visiteur sont destinés à une usage interne et ne seront pas divulguées.

ENG:

Signing the registration form indicates that the visitor agrees to respect the terms and conditions of the CIVA Brussels - Sint-Lukasarchief and complies with copyright legislation and the legislation on the protection of privacy when using the order.
 
Attention: Orders will only be processed when the payment is confirmed. Intermediaries are not allowed to place orders!

Orders that contain misleading or false data will not be accepted. Incomplete forms will not be processed. The personal data will be used for internal purposes only and will not be disclosed to third parties.

Powered byFormsiteReport abuse