Gelieve alle gegevens correct in te vullen a.u.b. Please fill in all the fields. Merci de bien vouloir remplir et transmettre les données ci-dessous. 

Inschrijvingsfiche - Registration

Peroonlijke gegevens:
U bent een/Vous êtes/You are *
calendar
Datum onderzoek enkel mogelijk na onze bevestiging. Date consultation que possible après notre confirmation. Date consultation only possible after our confirmation.
Uur/Heure/Hour *
Opgelet: dit formulier dient niet om bestellingen te plaatsen. Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via deze link: BESTELLINGEN/COMMANDES/ORDERS.

Attention: ce formuliaire ne sert pas à placer des commandes. Les commandes peuvent seulement être placées par ce lien: BESTELLINGEN/COMMANDES/ORDERS.

Attention: it's not possible to use this form to place an order. You can only place an order through this link: BESTELLINGEN/COMMANDES/ORDERS.

NED:

Bij het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met het leeszaalreglement en stemt u in het reglement na te lezen. Indien u voor uw publicatie documenten afkomstig uit het CIVA Brussels - Sint-Lukasarchief gebruikt, wordt u verzocht een exemplaar aan de archiefbibliotheek te schenken. Met het ondertekenen van dit document verklaart u dat u de wetgeving inzake privacy en auteursrecht in acht neemt bij het gebruik van het archief en de collectie.

De persoonlijke gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven.

FRA:

En signant le formulaire d’inscription, le visiteur convient également de respecter le règlement de la salle de lecture.
L’auteur d’une publication dans laquelle il a fait emploi d’informations gérées par le CIVA Bruxelles - Sint-Lukasarchief adressera un exemplaire de la publication aux Architecture Archive – Sint-Lukasarchief.
En signant le formulaire d’inscription, le visiteur convient également de respecter les lois concernant les droits d’auteur et de la protection de la vie privée.

Les données personnelles du visiteur ne seront pas divulguées.

ENG:  

Signing the registration form indicates that the visitor equally agrees to respect the reading room regulations.
The Visitor is required to forward to the library of the CIVA Brussles - Sint-Lukasarchief a copy of his/her publication based on the use of records belonging to the CIVA Brussles - Sint-Lukasarchief.
Signing the registration form indicates that the visitor complies with copyright legislation and the legislation on the protection of privacy.

The personal information of the visitor will not be disclosed to third parties.

Powered byFormsiteReport abuse