PÅMELDING

Informasjon

Dette intensive valpekurset går over 5 kvelder à 1 time, mandag-fredag
Dette intensive grunnkurset går over 5 kvelder à 1 time, mandag-fredag
Ønsket dato Valpekurs: * 🛈
(0 plass(er) igjen)
(3 plass(er) igjen)
(6 plass(er) igjen)
(6 plass(er) igjen)
Venteliste - Valpekurs
Det hender vi får avmeldinger og om du ønsker å sette deg på venteliste kan du gjøre det her. Dersom du får plass får du umiddelbart beskjed.
Valpekurset går 2 ganger i uken; mandager og torsdager.
Ønsket dato Unghundkurs/Grunnkurs: *
(0 plass(er) igjen)
(2 plass(er) igjen)
Venteliste - Unghundkurs/Grunnkurs
Det hender vi får avmeldinger og om du ønsker å sette deg på venteliste kan du gjøre det her. Dersom du får plass får du umiddelbart beskjed.
Ønsket dato Miljø og Toleranse: *
(1 plass(er) igjen)
Ønsket dato Videregående kurs: *
(3 plass(er) igjen)
Ønsket dato Passeringskurs: * 🛈
(0 plass(er) igjen)
(2 plass(er) igjen)
(1 plass(er) igjen)
(2 plass(er) igjen)
Venteliste - Passeringkurs
Er kurset du ønsker å melde deg på kan du sette deg på venteliste her. Vi tar kontakt med deg umiddelbart om det blir plass ledig.
Ønsket dato Konsept trenings kurs: * 🛈
(0 plass(er) igjen)
(4 plass(er) igjen)
Ønsket dato Sporkurs - Introdag: * 🛈
Ønsket dato Søk og sporutvikling: * 🛈
(5 plass(er) igjen)
Ønsket dato Nosework: * 🛈
Ønsket dato Triksekurs: *
(0 plass(er) igjen)
Venteliste - kurs i Triksekurs
Det hender vi får avmeldinger og om du ønsker å sette deg på venteliste kan du gjøre det her. Vi tar kontakt med deg umiddelbart om det blir plass ledig.
Ønsket tid:
Vi har for tiden spesielt stor pågang på våre ordinære kurs hvilket har resultert i en sterkt begrenset kapasitet til private kurs. Den begrensede kapasiteten gjør at vi for tiden dessverre ikke kan avtale nye private kurs.
Har dere gått kurs hos oss tidligere: *
Hvilke kurs har dere gått: *
Hvor fant dere oss *

Er du medlem av vår treningsgruppe?

Informasjon om hunden

Hundens kjønn: *
Er hunden kastrert? *
Kjøps og avbestillingsbetingelser: *
Påmelding er økonomisk bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding innen 21 dager før kursstart blir man belastet 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 21 dager før kursstart blir kursavgiften belastet i sin helhet. Avmeldte plasser kan fritt benyttes av andre.

Ved langvarig sykdom eller skade vil refusjon eller delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt erklæring fra veterinær/lege. Det vil ikke ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende foretas refusjon i kursavgiften.

Monsens Hundeskole AS tar forbehold om endringer i kursplanen og kan utsette/avlyse kurs bl.a. dersom få deltakere er påmeldt. Kursdeltaker blir automatisk påmeldt neste kurs med tilsvarende innhold. Dersom Monsens Hundeskole AS ikke setter opp tilsvarende kurs innen 6 måneder fra oppstart fra opprinnelig påmeldt kurs vil kursavgiften bli refundert.

Kursdeltaker står selv ansvarlig for egen ekvipasje under kursets avvikling om uhell eller andre hendelser skulle oppstå og vil ikke rette søksmål om erstatning mot Monsens Hundeskole AS og/eller instruktøren. Kursdeltaker er selv ansvarlig for å være tilstrekkelig forsikret.

Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, epedimier/pandemier som påvirker kursavvikling, vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs/konsultasjonskostnader.
Personvernerklæring*
Nyheter og tilbud: