FS-ISAC Hanoi Member Meeting

 

When

Wednesday, 29 Aug 2018

0800 - 1300

 

Thời gian

Thứ 04, ngày 29/08/2018

08h00 - 13h00

 

Where

64 Nguyễn Chí Thanh- Đong Đa-Hà Nội

(The hall of Information Technology Dep. of State Bank VN).

 

Địa điểm

64 Nguyễn Chí Thanh- Đong Đa-Hà Nội

(The hall of Information Technology Dep. of State Bank VN).

 

**PLEASE NOTE** This is a complimentary event hosted by FS-ISAC

**XIN LƯU Ý** Sự kiện này hoàn toàn miễn phí do FS-ISAC tổ chức


The workshop is open to cyber-incident response executives, CISOs, or those that have risk and threat management responsibilities from FS-ISAC member organizations, and invited speakers. FS-ISAC provides all attendees a certificate of attendance as proof of participation in an educational event; sent via email after the conclusion of the event. Members and attendees will need to self-report attendance information (certificate of attendance) for continuing professional education (CPE) credits with their accrediting organization.

Hội thảo chào đón tất cả các  nhà quản lý, các chuyên gia về an toàn, an ninh thông tin, các CISO hoặc những người chịu trách nhiệm kiểm soát các mối đe dọa và rủi ro trên mạng đến từ các tổ chức ngân hàng, tài chính tại Việt Nam,  cácthành viên của FS-ISAC và các diễn giả khách mời. FS-ISAC  sẽ cấp cho người tham dự Giấy chứng nhận để xác nhận họ đã tham dự  vào sự kiện đào tạo; Giấy chứng nhận được gửi qua thư điện tử sau khi kết thúc sự kiện. Các thành viên và người tham dự  cần phải có các thông tin tham dự (Giấy chứng nhận tham dự) để được tham dự các chương trình đào tạo chuyên ngành liên tục (CPE) tại tổ chức công nhận của mình.

 

If you are not an FS-ISAC member and are interested in attending, please contact Evon Yang at eyang@fsisac.com or Jaslyn Toh at jtoh@fsisac.com 

Nếu không phải là thành viên của FS-ISAC nhưng vẫn muốn tham dự, vui lòng liên hệ với Evon Yang theo địa chỉ eyang@fsisac.com hoặc Jaslyn Toh theo địa chỉ jtoh@fsisac.com

 

Lunch will be provided.
Dress is business casual.

Sẽ được phục vụ bữa trưa.

Mặc trang phục công sở.

 

The session will be followed by a networking event.

Sau khi kết thúc phiên đào tạo sẽ là sự kiện giao lưu liên kết.

 

Please note for security purposes, all attendees will be required to present a photo ID upon arrival.

Xin lưu ý rằng, để đảm bảo an ninh, tất cả người tham dự phải trình CMND có ảnh khi đến.

 

Deadline to register is 22 Aug 2018. Please note, space for this event is limited. Registration will close early if the event reaches capacity.

Thời hạn đăng ký  cuối cùng là ngày 22/08/2018. Xin lưu ý rằng, số lượng người tham dự sự kiện có giới hạn.

Sẽ không được đăng ký nếu đã đủ số người.

Agenda

As part of its mission to foster sector relationships and bring important topics to members, FS-ISAC is hosting this workshop in Hanoi, Vietnam. The agenda for this event will run from approximately 08:00-13:00 and is tenative.

Agenda
08:00   08:30  Registration with Coffee & Tea
08:30    08:45 
Opening Remarks 
ITDB Leader
08:45   09:00 
[FS-ISAC] Introduction to FS-ISAC (English)
Natsuko Inui
Regional Manager, Japan and Asia
09:00    09:30 
[FS-ISAC] Regional Threat Landscape Update (English)
Brian Hansen
Intelligence Officer for Asia Pacific
09:30    10:00  Presentation 1
10:00   10:30 Teabreak
10:30    10:45  [VNISA] Presentation (Vietnamese)
10:45    11:00  Presentation (Vietnamese)
11:00   11:30 US Bank Briefing (English)
11:30   11:45 Closing Remarks and Photo Session
12:00    13:00  Networking Lunch

*There would be an on-site Vietnamese translator during the duration of the meeting 
 
 
Nhằm thực hiện vai trò phát triển các mối quan hệ  trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đồng thời chia sẻ các vấn đề nổi cộm trong bảo đảm an toàn thông tin mạng tới các thành viên, FS-ISAC sẽ tổ chức hội thảo này tại Hà Nội, Việt Nam. Chương trình sự kiện sẽ bắt đầu từ 08h00 đến 13h00 (và có thể thay đổi).
 
Chương trình

08h00   08h30 Đăng ký khách mời
08h30   08h45
Phát biểu Khai mạc
Lãnh đạo Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước
08h45   09h00
[FS-ISAC] Giới thiệu về FS-ISAC (Tiếng Anh)
Natsuko Inui
Giám đốc Khu vực, Nhật Bản và châu Á
09h00   09h30
[FS-ISAC] Cập nhật Thông tin về tình hình các Mối đe dọa về an toàn thông tin tại Khu vực (Tiếng Anh)
Brian Hansen
Trưởng phòng Thông tin châu Á Thái Bình Dương
09h30   10h00 Bài phát biểu 1
10h00   10h30 Nghỉ giải lao
10h30   10h45 [VNISA] Phát biểu (Tiếng Việt)
10h45   11h00 Phát biểu (Tiếng Việt)
11h00   11h30 Giới thiệu Sơ lược về Ngân hàng Hoa Kỳ (Tiếng Anh)
11h30   11h45 Phát biểu Bế mạc và Chụp Ảnh
12h00   13h00 Ăn trưa Giao lưu Liên kết
 

Registration Form

 *
Is this the first time you've attended an FS-ISAC event?

Đây có phải là lần đầu tiên bạn tham dự sự kiện FS-ISAC?
SHARING CONTACT INFORMATION WITH OTHER REGISTRANTS: By registering for FS-ISAC events, you agree that we may share your contact information with other attendees for networking purposes. Select OPT OUT if you wish to withhold your contact information for this specific event.

CHIA SẺ THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ KHÁC: Với việc đăng ký tham dự các sự kiện của FS-ISAC, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với những người tham dự khác để phục vụ cho mục đích giao lưu liên kết. Chọn KHÔNG ĐỒNG Ý nếu bạn muốn giữ kín thông tin liên hệ của mình cho sự kiện cụ thể này.
SHARING CONTACT INFORMATION WITH THE SPONSOR(S): By registering for FS-ISAC events, you agree that sponsors specific to this event may receive your contact information to follow up with you after the event. Select OPT OUT if you wish to withhold your contact information for this specific event.

CHIA SẺ THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI (CÁC) NHÀ TÀI TRỢ KHÁC: Với việc đăng ký tham dự các sự kiện của FS-ISAC, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với những người tham dự khác để phục vụ cho mục đích giao lưu liên kết. Chọn KHÔNG ĐỒNG Ý nếu bạn muốn giữ kín thông tin liên hệ của mình cho sự kiện cụ thể này.